Chúa Nhật XVII Thường niên

Chúa Nhật XVII Thường niên

Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm C: Tin Mừng Lc 11,1-13 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa ...

Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên – Maria đã chọn phần tốt nhất

Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên – Maria đã chọn phần tốt nhất

Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên Năm C: TIN MỪNG:Ngày 21/2013 ALLELUIA: Mt 4, 4b Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ...

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên – “Ai là anh em của tôi?”

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên – “Ai là anh em của tôi?”

Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên Năm C : TIN MỪNG :Ngày 14/7/2013 ALLELUIA: Lc 19, 38 Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh qu ...

Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên – Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy

Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên – Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy

Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm C: TIN MỪNG :Ngày 7/7/2013 ALLELUIA: Ga 14, 23 Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ...

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên – Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên – Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm C: TIN MỪNG :Ngày 30/6/2013 ALLELUIA: 1 Sm 3, 9 Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ...

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên – Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên – Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên Năm C: TIN MỪNG :Ngày 23/6/2013 ALLELUIA: Ga 14, 23 Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mế ...

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên – Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên – Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều

Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm C: TIN MỪNG :Ngày 16/6/2013 ALLELUIA: Lc 19, 38 Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, và vinh qu ...

Chúa Nhật XVII Thường niên

Chúa Nhật XVII Thường niên - Năm C: Tin Mừng Lc 11,1-13 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh Chi tiết ...

July 30, 2013 (0) comments

35 Em Thiếu Nhi Được Rước Lễ Lần Đầu

Sáng Chúa Nhật XIII Thường Niên, ngày 07/07/2013, tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Linh thật rộn rã trong tiếng nhạc - kèn vì giáo xứ có 35 bạn thiếu nhi được xưng tội và Rước Lễ Lần Đầu. Thánh lễ đồng tế long trọng được cử hành lúc 8h00 với đoàn rước và đội kèn đồng của giáo xứ trong tiếng nhạc kèn rộ Chi tiết ...

July 08, 2013 (0) comments

Trại Hè Thiếu Nhi GX Thánh Linh 2013 (04/07/2013)

Niềm vui nối tiếp niềm vui. Trong niềm hân hoan kỉ niệm 50 năm thành lập GX với nhiều hoạt động bổ ích. Vào sáng thứ 5 ngày 04/07/2013, tại khuôn viên GX Thánh Linh, với sự hiện diện của hơn 200 bạn thiếu nhi, đặc biệt là sự có mặt của hai cha chính-phó xứ, đại diện Hội Đồng Giáo Xứ, quý Gia Trưởng, Chi tiết ...

July 04, 2013 (0) comments

Bản quyền trang web thuộc về Giáo Xứ Thánh Linh - BMT

Switch to our mobile site

Scroll to top