Chúa nhật 28 – Thường niên C: Tin Mừng Lc 17, 11-19

Lời Chúa:

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

 

 

SUY NIỆM :

1/ Lòng tin như là một phương thuốc chữa lành

Lời xin ơn của mười người cùi : “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi” và niềm tin của mười người phong hủi khi nghe Chúa Giêsu bảo : “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”

Người Do Thái cho rằng những ai bị mắc bệnh phong hủi thì đều bị xem là ô uế,họ phải chịu cách ly khỏi cộng đồng và chỉ được hòa nhập trở lại sau khi họ được chữa lành.Trong bài Tin Mừng hôm nay,việc chữa lành đã không xảy ra trong lúc Chúa nói,nhưng chính lúc họ đã nghe theo lời Ngài.Như vậy, chính niềm tin đã mang đến cho họ hiệu quả của lòng thương xót.Chính vì tin vào lời Chúa Giêsu nên họ mới đi và nhờ thế mới được sạch..

Hình ảnh mười người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành mạnh cho chúng ta thấy ơn cứu độ phổ quát và là niềm vui trọng đại cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều yếu hèn, vô vọng, nhưng hạnh phúc tràn đầy sẽ đến, “Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ”, và hạnh phúc mà chúng ta được hưởng, không phải là thứ hạnh phúc tầm thường chóng qua, mà là hạnh phúc từ  Đức Tin để chúng ta bước vào “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta” (Lc.17,19).

2/ Lòng biết ơn diễn tả sự biến cải nội tâm

Trong sự đổi đời của những người phong hủi, chỉ có một người là đổi đời “thật sự”. Đổi đời “tận gốc”. Đó là người Sa-ma-ri biết trở lại tôn vinh Thiên Chúa . “Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.  Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.” (Lc. 17,15-16).

Khi nhận ra mình được sạch,anh đã quay trở lại tạ ơn Đức Giêsu. Thái độ biết ơn diễn tả sự nhìn nhận chính mình, đó là lúc anh đoạn tuyệt thật sự cuộc đời nhơ nhớp, cuộc đời tội lỗi – ít nhất là theo quan niệm lúc bấy giờ – để trở nên thanh sạch và vươn cao lên trong ân sủng Thiên Chúa.và chính khi nhìn nhận hiện trạng con người thật của mình, người ta đạt tới sự thăng tiến. Trong giao tiếp, nói lời cám ơn là phép lịch sự tối thiểu. Lòng biết ơn là một nét đẹp trong cách cư xử. Người biết nói lời cám ơn được xem là người có nhân cách. Đối với Thiên Chúa, thể hiện lòng biết ơn là dịp để ta đón nhận thêm nhiều ơn khác nữa. Thiên Chúa không cần người ta phải tỏ lòng biết ơn Ngài. Nhưng việc tạ ơn Chúa đem lại ơn cứu độ cho ta. Rất nhiều lần chúng ta nghe thấy cụm từ “ân huệ nhưng không”, cụm từ này thường được hiểu là các Kitô hữu được hưởng ơn ích và phúc lành mà không phải hy sinh gian khổ. Nhiều người đón nhận ân ban như là một điều phải lẽ. Nếu Chúa không theo ý họ thì họ cằn nhằn than trách mãi. Đó là biểu hiện của thói vô ơn ích kỷ. Danh Kitô hữu là một vinh dự để được ơn cứu độ và do đó chúng ta hằng phải biết cám ơn Chúa, chứ không phải là một quyền lợi để chỉ biết đòi Thiên Chúa điều nọ điều kia. Sống tâm tình tạ ơn là biết đón nhận tất cả mọi sự như là hồng ân Chúa ban.

“Tất cả là hồng ân”. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào tâm tình tạ ơn liên lỉ. Tạ ơn vì mọi điều chúng ta đã lãnh nhận. Thiên Chúa không cần chúng ta nói lời tạ ơn, nhưng biết ơn là một thái độ cần thiết để tỏ lòng suy phục quyền năng của Ngài. Biết mình bất xứng, nhìn nhận mình yếu kém, đó là một phương thức chúng ta sử dụng hiệu quả ơn Chúa.

 

Share

Leave a Comment

Bản quyền trang web thuộc về Giáo Xứ Thánh Linh - BMT

Switch to our mobile site

Scroll to top